dimarts, 29 d’octubre del 2013

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a la propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper divendres 15 de novembre de 2013 a les 17:15 h en primera convocatòria, i a les 17:30 h en segona, a la Capella de l'escola, amb el següent Ordre del Dia:
 
   1) Presentació i ratificació de la nova junta
   2) Objectius de l´AMPA per aquest curs
   3) Tresoreria: liquidació curs anterior i pressupost per aquest curs
   4) Precs i preguntes

Us recordem que disposeu d'un vot per família, i que, en cas que no pugueu assistir, disposeu de la present butlleta de delegació de vot als efectes oportuns.

Hi haurà servei de guarderia.

Us hi esperem a tots!

La Junta de l'AMPA.


BUTLLETA DE DELEGACIÓ DE V0T

Davant la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General Ordinària del dia 15 de novembre de 2013,

Jo _________________________________________amb DNI______________________ pare/mare/tutor legal de l'alumne ________________________________________  del curs_____ per la present delego la meva representació i el meu vot a:
___________________________________________ amb DNI ______________________ pare/mare/tutor legal de l'alumne ________________________________________  del curs_____ per a que em representi i dipositi el vot en nom meu.

Signatura

divendres, 11 d’octubre del 2013

Hola famílies!

Us donem la Benvinguda al nou espai de l'AMPA. Aquest any hem format un nou equip amb moltes ganes de treballar, de crear nous projectes, entre els quals aquest Blog és un d'ells. D'aquesta manera volem  facilitar l'arribada de la informació a tots vosaltres.

Una vegada al mes, de forma ordinària, la junta de l'AMPA es reuneix amb la direcció, la titularitat de l'escola i la representació de mestres, per debatre els temes del dia.
Per tal de donar més transparència en les gestions de l'AMPA cada mes penjarem l'acta de la reunió ordinària.

Degut als canvis que hi han hagut respecte a la gestió de les activitats extraescolars s'han de redactar uns nous estatuts. Tan aviat estiguin a punt  els penjarem al Blog. 

Si teniu algun dubte o voleu aportar noves idees podeu fer-ho a través del correu:

ampa@santbonaventura.cat


                                                                                                          La junta.