dimarts, 29 d’octubre del 2013

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a la propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper divendres 15 de novembre de 2013 a les 17:15 h en primera convocatòria, i a les 17:30 h en segona, a la Capella de l'escola, amb el següent Ordre del Dia:
 
   1) Presentació i ratificació de la nova junta
   2) Objectius de l´AMPA per aquest curs
   3) Tresoreria: liquidació curs anterior i pressupost per aquest curs
   4) Precs i preguntes

Us recordem que disposeu d'un vot per família, i que, en cas que no pugueu assistir, disposeu de la present butlleta de delegació de vot als efectes oportuns.

Hi haurà servei de guarderia.

Us hi esperem a tots!

La Junta de l'AMPA.


BUTLLETA DE DELEGACIÓ DE V0T

Davant la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General Ordinària del dia 15 de novembre de 2013,

Jo _________________________________________amb DNI______________________ pare/mare/tutor legal de l'alumne ________________________________________  del curs_____ per la present delego la meva representació i el meu vot a:
___________________________________________ amb DNI ______________________ pare/mare/tutor legal de l'alumne ________________________________________  del curs_____ per a que em representi i dipositi el vot en nom meu.

Signatura

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada