dimecres, 19 de novembre del 2014

  


Benvolgudes famílies,
Us convoquem a la propera Assemblea General ordinària, que tindrà lloc el proper divendres 28 de novembre de 2014 a les 17:15h en primera convocatòria, i a les 17:30h en segona, a la Capella de l’escola, amb el següent:

Ordre del Dia:

Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior
Presentació i ratificació de la nova Junta i dels càrrecs que s´escaiguin
Presentació dels actes i objectius per a aquest curs
Presentació liquidació del curs anterior
Presentació pressupost d´aquest curs
Precs i preguntes

Com sempre, us demanem que us acrediteu degudament per tal d’accedir a la reunió, i us recordem, sobretot per als nous associats, que disposeu d’un vot per família, i que, en cas que no pugueu assistir-hi, disposeu de la present butlleta de delegació de vot als efectes oportuns.

Us hi esperem a tots!La Junta de l'AMPA.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA DE DELEGACIÓ DE VOT

Davant la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General ordinària del 28 de novembre de 2014,

Jo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ amb DNI _ _ _ _ _ _ _ _ pare/mare/tutor
legal de l’alumne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del curs _ _ _ _ _ _ .
per la present delego la meva representació i el meu vot a:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ amb DNI _ _ _ _ _ _ _ _ pare/mare/tutor
legal de l’alumne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del curs _ _ _ _ _ _ .
per a que em representi i dipositi el vot en nom meu.

Signatura


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada