divendres, 7 de febrer del 2014


ACTA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA SANT BONAVENTURA
Acta no 05/2013-2014
Data: DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE DE 2013
Hora: Primera convocatòria: 17:15h – Segona convocatòria: 17:30h
Lloc: CAPELLA – ESCOLA SANT BONAVENTURA – VILANOVA I LA GELTRÚ
Hora d'inici: 17:36H
Quòrum: 69
Membres de la Junta assistents:
Na Vanesa Salvans (Delegada de P3)
Na Marta Vicente (Tresorera en funcions - Delegada de P4)
Na Maria Carmen Marcos (Delegada de P5)
Na Juani Peñato (Delegada de 1r EP)
Na Gemma Manresa (Secretària en funcions - Delegada 2n EP)
Na Sònia Sánchez (Presidenta en funcions – Delegada de 3r EP)
Na Maria José González (Delegada de 4t EP)
En Xavier Fernández (Representant de l'AMPA al Consell Escolar - Delegat 5è EP)
Na Ester Capellán (Delegada de 6è EP)
En Pere Fort (Vicepresident en funcions – Delegat de 1r ESO)
En Javier Moreno (Delegat 2n ESO)
Na Veronica García (Delegada 3r ESO)
En Josep Cuberos (Delegat 4t ESO)
La Direcció i la Titularitat n’excusen la seva presència.

1. PRESENTACIÓ I LA RITIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA NOVA JUNTA
La presidenta en funcions, Sònia, presenta la nova Junta que va sortir aprovada en la Junta Extraordinària del passat 26 de setembre de 2013.:
Na Vanesa Salvans (Delegada de P3)
Na Marta Vicente (Tresorera - Delegada de P4)
Na Maria Carmen Marcos (Delegada de P5)
Na Juani Peñato (Delegada de 1r EP)
Na Gemma Manresa (Secretària - Delegada 2n EP)
Na Sònia Sánchez (Presidenta – Delegada de 3r EP)
Na Maria José González (Delegada de 4t EP)
En Xavier Fernández (Representant de l'AMPA al Consell Escolar - Delegat 5è EP)
Na Ester Capellán (Delegada de 6è EP)
En Pere Fort (Vicepresident – Delegat de 1r ESO)
En Javier Moreno (Delegat 2n ESO)
Na Veronica García (Delegada 3r ESO)
En Josep Cuberos (Delegat 4t ESO)
APROVAT PER UNANIMITAT
- A FAVOR: 79
- EN CONTRA: 0
- ABSTENCIONS: 0
Queden, per tant, revocats tots els càrrecs de Juntes anteriors a la present, i se substitueixen des d’aquest moment pels que aquí figuren i s’aproven.

2. OBJECTIUS DE L’AMPA PER AQUEST CURS
a) BLOG/WEB: la presidenta presenta la web de l’AMPA i recomana que tothom s’acostumi a
visitar-la regularment per estar informat de tot el que fa l’AMPA.
b) ESTATUTS: A partir d’avui es fa recapte de col·laboracions i esmenes als Estatuts que els delegats han anat passant, per tal d’ajustar-los. Comenta que es farà una Assemblea Extraordinària per tal d’aprovar-los. Comenta que bàsicament el gran canvi és que ja no es tenen les extraescolars i que s’afegeix Can Sandàlia.
c) MENJADOR: la presidenta explica que majoritàriament, les incidències surten pel tema dels preus, i comenta que l’AMPA en farà un seguiment constant per tal de veure si la ràtio pot ajudar a justar els preus tal com consta en els documents de contracte signats amb l’empresa A Taula. Comenta que a partir de 150 alumnes al menjador els preus canvien ostensiblement.
d) ROBA ESPORTIVA I BATES: La presidenta explica que s’està en procés de cnavi de la uniformitat, i que a partir de dilluns, la roba que queda de xandalls “antics” tindran un 15% de descompte. També comenta que l’AMPA farà recapte de roba esportiva i bates de segona mà per tal de posar-la disposició d’aquelles famílies que ho necessitin.
e) SUBVENCIÓ TRANSPORT COLÒNIES P5, 2N I 5È EP: Comenta que es tracta de poder
oferir quelcom més a les famíies, i no només als viatges de l’ESO.
f) BANC DE LLIBRES: La presidenta comenta que es tracta de recuperar llibres escolars que encara puguin ser útils per a cursos posteriors. És un projecte conjunt entre AMPA i escola, i que se n’anirà informant oportunament.
g) ACTIVITATS PER A PARES I MARES: La presidenta comenta que s’està mirant l’enquesta que es va passar als pares, però que ja hi es té alguna oferta d’activitat per començar a partir de gener a preus molt assequibles.
h) RECAPTES DIVERSOS: Es faran recaptes de roba esportiva i bates, de joguines usades en bon estat per renovar el parc de joguines d’EI, i que durà el patge reial per Nadal, i també es farà recapte de llibres i contes per la biblioteca. Dels llibres que es consideri que no són per formar part de la biblioteca, es farà una paradeta de venda de llibres a molt bon preu per la Festa de Nadal, i els fons es donaran a La Marató de TV3.
i) CARNAVAL: A banda del Caramel i les Comparses, també hi ha l’idea de fer l’Arrivo, aprofitant la difressa que s’hagi demanat a l’escola, i també el poder guarnir la rambla Arnau de Vilanova seguint la proposta que fa la FAC aquest any, de recuperar el guarniment de carrers que es feia anys enrere.
j) PARC INFANTIL: La presidenta comenta que està malmès i no està per a que hi juguin els nens, és perillós. Es farà una Comissió de pares amb gent de la Junta i altres pares per tal d’arreglar-lo. El material necessari el pagaria l’escola. Anima a tothom que pugui, que s’apunti.
k) BIBLIOTECA: Comenta la presidenta que és un dels projectes estrella d’aquest curs, ja que la que hi ha està molt malmesa, i que no hi ha cap llibre que es pugui aprofitar. Només s’hi pot anar a fer deures, i tot i així és un lloc inhòspit, fred.
El projecte de l’escola és traslladar-la al costat de classes de P3 (aula d’informàtica). Estracta de fer biblioteca escolar i extraescolar, per a que tots els cursos (bàsicament EI i EP) puguin dedicar una estona setmanal a anar-hi i fer-hi activitats lúdiques de biblioteca. També hi haurà ordinadors.
La Junta recolza el projecte perquè considera que és útil per tothom i es considera necessari. L’ajut de l’AMPA aniria destinat a ajudar en la rehabilitació de l’espai (Comissió de bricolatge com pel Parc Infantil, per pintar, etc.) i en fer una aportació per comprar mobiliari.
Un cop exposats els diferents projectes, es procedeix a votar la conveniència de dur a terme aquests: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA
- A FAVOR: 72
- EN CONTRA: 1
- ABSTENCIONS: 0
PREGUNTES SOBRE LES ACTIVITATS:
1.- Rosa Bonilla pregunta si la Junta s’ha plantejat fer “cursos” als pares, impartits per pares sobre quelcom que sàpiguen fer o se’ls doni bé. → La Presidenta respon que sí.
2.- Pilar Prados qüestiona el tema de l’aportació de l’AMPA i l’escola pel tema de la biblioteca. → La presidenta i la tresorera emplacen la pregunta a ser respota en l’apartat següent.
→ En aquest punt, alguns assistents abandonen la sala, i el quòrum queda reduït.

3. TRESORERIA: LIQUIDACIÓ CURS ANTERIOR I PRESSUPOST PEL NOU CURS
a) LIQUIDACIÓ CURS ANTERIOR: (s’adjunta la presentació passada per la tresorera per il·lustrar el punt) – la tresorera comenta que les diferència més notables són degut al canvi de quotes i al canvi en les extraescolars. També explica que de 6 comptes només en quedarà 1. Procedeix a explicar les dades de la presentació adjunta.
Es sotmet a provació la liquidació del curs 2012-2013: APROVAT PER UNANIMITAT
- A FAVOR: 62
- EN CONTRA: 0
- ABSTENCIONS: 0
PREGUNTES:
- Pilar Prados comenta el tema dels impagats → la tresorera diu que es van perseguir i que molts no van fer res. Però que per viatges i altres coses als impagats no se’ls va donar res, i que per aquest curs no se’ls farà cap descompte.
→ En aquest punt, alguns assistents abandonen la sala, i el quòrum queda reduït.
b) PRESSUPOST ACTUAL: La tresorera torna a fer èmfasi en que la situació ha canviat, i explica la presentació adjunta. Comenta que hi ha 20 socis que no han pagat i que se’ls perseguirà, i que si al desembre no han pagat no podran gaudir dels descomptes i avantatges. També puntualitza que totes les aportacions es faran pels socis inscrits.
Es duu a votació el pressupost: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA
- A FAVOR: 49
- EN CONTRA: 3
- ABSTENCIONS: 0
PREGUNTES:
- Annabel Casas pregunta pel pressupost destinat a la biblioteca → la tresorera respon que encara no se sap exactament encara, només se sap el que faria falta per mobiliari.
- Pilar Prados: comenta que està molt bé que es vulguin fer coses així però que hauria de ser un percentatge proporcionat tant per part de AMPA com del cole, ja que no totes les famílies son sòcies de l’AMPA → la tresorera respon que s’ha fet un càlcul aproximat en aquest sentit, i que actualment ja més del 50% de els famílies són sòcies de l’AMPA.

- Pilar Prados també pregunta per descomptes en roba esportiva, etc. → la tresorera i la presidenta responen que s’ha parlat amb l’escola sobre això però que de moment encara no se saben preus.
- Kiko Rabadan: proposa que ell no posaria mai un pressupost negatiu, sinó que faria un “lo comido por lo servido”, i que s’agafin idees per poder invertir el romanent. → Rosa Bonilla comenta que hi ha suficient diners per fer un projecte per gaudir- ne immediatament.

4. PRECS I PREGUNTES
Ester Capellán comenta que el tema del teatre, al que molta gent es refereix, ja fa anys enrere es va demanar a l’AMPA de fer la reforma. Una parenta seva que és arquitecta en va fer un projecte, però en això es va quedar. Anima a totes les famílies que puguin col·laborar en tot el que es faci o es pretengui fer, que estaria bé que ho fessin saber per tenir més ajuts.
La presidenta tanca la sessió comentant que tota la informació es començarà a penjar al blog del web.
Es dóna per acabada la reunió a les 19:05h.
I per que així consti, signen la present acta, a Vilanova i la Geltrú, el de de 2014 :
Na Sònia Sánchez (Presidenta Entrant - Delegada de 3r EP)
Na Gemma Manresa (Secretària Entrant - Delegada 2n EP)
Na Marta Vicente (Junta Gestora Sortint)
Gemma Manresa (Junta Gestora Sortint)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada