dijous, 13 de febrer del 2014
DIVENDRES
D’ARRIVO 2014
Normativa, pautes i organització de l’acte

a) De la seguretat

1. Les Entitats participants a l’Arrivo comunicaran a la FAC si porten Carrossa, o no, dins la mascarada. Enguany la data màxima per comunicar-ho a la Federació serà el; 16-I-2014  
2. Tant si es porta Carrossa com si no, les Entitats participants comunicaran també si porten música, i si és en viu o sonoritzada a través d’un equip de so. 
3. En el cas de portar equip de so, la Carrossa encapçalarà la comitiva de cada Entitat, quedant els altaveus orientats cap al darrera, on hi anirà la gent de l’Entitat, en cap cas a la inversa.  
4. Està prohibit d’emprar qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la utilització de foc. Excepte les entitats o grups i personal autoritzat per la organització (Diables de Vilanova i bestiari) 
5. És obligatori que l’Entitat disposi d’una Assegurança de Responsabilitat Civil (ARC). S’haurà d’entregar còpia a la FAC de la pòlissa contractada.
6. És obligatori que totes les entitats participants a l'Arrivo entreguin el document que se'ls lliurarà des de la FAC. El document signat ha d’eximir a la junta de la FAC de tota responsabilitat respecte l'organització de la seva carrossa. 
7. L’Entitat haurà d’assignar un responsable pel control organitzatiu durant el recorregut de l’Arrivo. 
8. En cas de portar Carrossa, les mides màximes de la mateixa seran:
Llargada: 8 metres com a màxim.
Amplada: 3.5 metres com a màxim.
Alçada: 3.20 metres com a màxim.
*En cap cas es podran superar les mides establertes. En el cas que és sobrepassin, hauran de donar el
tomb per la ronda d’Europa i esperaran fins l’última carrossa del final de la mascarada.
9. La Carrossa podrà ser remolcada per un tractor o vehicle, sempre i quan es compleixin amb els requisits bàsics, vol dir, la col·locació del cable/fre de seguretat per reforçar l’enganxall de la plataforma o remolc. Serà requisit indispensable la ITV i assegurança del tractor vigent i actualitzada. 
10. En cas que la Carrossa porti instal·lació elèctrica, aquesta ha d’estar en perfectes condicions; [les unions amb barres de connexió o aïllada amb cinta, els cables normalitzats, etc.] 
11. Controlar la potència dels equips de so. El màxim de potència de so permès es fixa en 2.000W RMS (representa un nivell mitjà i constant de potència que ofereix l’amplificador. Els watts RMS són coneguts com "watts reals"). Compte, no estem parlant dels altaveus, sinó de l’amplificador.
12. El generador de gas-oil o gasolina (potència màxima 5KVA), haurà d’anar adequadament protegit i ben instal·lat a la Carrossa, per evitar qualsevol guspira o desplaçament.
13. L’evacuació de fums dels generadors no han d’estar dirigits directament cap al públic. Hi ha moments que l’Arrivo es para i els fums molesten molt als espectadors de l’acte. 
14. La Carrossa ha de portar, obligatòriament, extintors d’incendi, com a mínim un i en certificat de manteniment. (de pols seca o de CO2). 
15. La Carrossa anirà identificada clarament, amb el nom de l’entitat, mitjançant pancarta frontal o en ambdós laterals. 
16. Els conductors de les Carrosses no podran consumir alcohol, en cap cas, ni abans ni durant el recorregut. És poden fer controls d'alcoholèmia al conductor al llarg del recorregut.   
17. Els grups o entitats no federades que vulguin participar a l’Arrivo amb la presència d’una Carrossa, hauran d’inscriure’s via correu electrònic
fac@carnavaldevilanova.cat i abonar a la FAC, 300 euros en concepte d’inscripció. 
18. No es permetrà l’ús de publicitat comercial en cap element de la Carrossa ni la mascarada. 
19. La participació a l’Arrivo suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
20. En cas d’incomplir alguna de les normes anteriors, la FAC es reserva el dret de denegar la participació dins l’Arrivo de l’entitat infractora. 
21. La FAC és pren el dret d’anul·lar o modificar l’Arrivo per causes alienes o de força major a l’organització.
22. L’incompliment de les anotacions i requeriments esmentats pot suposar l’amonestació seguint el Règim Intern de la Federació.

b) De l’organització

Dies abans de la celebració de l’Arrivo, s’assignarà i es lliurarà a cada Entitat participant amb Carrossa, un número d’identificació, el qual s’haurà d’enganxar en qualsevol part visible del vehicle motriu (preferiblement a la part davantera del vehicle de tracció).
A partir de les 17:h de la tarda, les Carrosses es podran anar alineant al llarg del Passeig Marítim, respectant les indicacions dels col·laboradors i tècnics de l’Ajuntament i FAC que es trobaran en aquell mateix punt.
L’inici de l’Arrivo serà a les 18:15h de la tarda i estarà al Passeig Marítim cantonada amb la Rambla de la Pau. Les Carrosses podran accedir al Passeig Marítim per la Ronda Europa i per la rambla Lluís Companys i s’aniran col·locant per ordre d’arribada, mitja hora abans de la sortida.
Enguany la Societat de Col·leccionistes Penya Filatèlica és l’encarregada de la part final de l’acte que es durà a terme, com cada any, a la Plaça de la Vila.
Abans de començar l’Arrivo es farà el recompte de les Entitats participants prèviament inscrites i es revisarà la identificació numèrica entregada anteriorment. Caldrà dur-la correctament exposada durant tot el recorregut.
A l’arribada a la Plaça de la Vila, hi haurà una activitat organitzada per l’Entitat responsable de l’Arrivo (Penya Filatèlica), per tal de fer més amena l’espera fins el moment del sermó del Carnestoltes.
Per tal que aquest acte funcioni, es demana a totes les entitats que la música de les carrosses, s’apagui a l’alçada de la Plaça dels Cotxes. Les carrosses continuaran i no s’aturaran darrere de l’escenari de la Plaça de la Vila, sinó a l’alçada del Carrer Col·legi. És millor planificar l’arribada, baixant amb anterioritat de la Carrossa, agafant els objectes personals abans d’arribar a la Plaça de la Vila. Com menys gent dalt la carrossa més lleugera serà l’entrada a la Plaça de la Vila.
Atenció! Al llarg del recorregut de tot l’Arrivo, qualsevol indicació donada per membres policials, col·laboradors i tècnics de l’ajuntament i la FAC haurà de ser respectada degudament. En cas contrari, l’entitat serà amonestada pel Règim Intern de la Federació.

c) Del Recorregut

Passeig Marítim/Rambla de Pau, carrer Àncora, pas sota via carrer Àncora*, carrer Forn del Vidre, rambla de la Pau, rambla Principal, plaça de les Neus, carrer de Sant Gregori, carrer dels Caputxins fins a la plaça de la Vila.
*Atenció! En aquest tram del recorregut la carrossa (si n’hi ha) passarà per la banda esquerra del pont i el personal inscrit a l’entitat per la dreta.

d) Suggeriments i Recomanacions

• L’acte està destinat a majors de 18 anys, tot i així, es recomana a les entitats en què hi hagi menors que es sol·liciti l’autorització per escrit del consentiment per part dels tutors, per la participació del menor a l’Arrivo.
• Evitar la presència de cotxets a l’Arrivo. Ja hi ha actes per a infants i no creiem que l’Arrivo sigui ideal per aquesta franja d’edat.
• Recordar als participants que és un acte per adults.
• Les entitats més multitudinàries, haurien de fer un repàs als participants, explicant-els-hi de que van i quina és la crítica que fan.
• Realitzar una prova preventiva del generador de la carrossa abans de sortir durant una llarga estona, per evitar que s’aturi a mig Arrivo, i comprovar el seu correcte funcionament.
• Les entitats que portin beguda a la carrossa, que la portin el més camuflada possible, i que dins de la mascarada s’eviti anar bevent .
• Controlar i limitar el consum d’alcohol. Recordar que està prohibit per llei, que els menors de 18 anys consumeixin alcohol. L’entitat és la responsable dels seus integrants, per tant, millor no potenciar el consum d’alcohol durant el recorregut.
• Es recomana a les Entitats participants que el caràcter de la seva mascarada tingui un marcada crítica i sàtira vilanovina, i que aquesta s’entengui visualment i/o vagi acompanyada d’elements que en reforcin la seva comprensió.
• La mascarada serà iniciada pel foc –Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú - i finalitzada i tancada per les Batucades o entitats que portin percussió. La comitiva i seguici del rei aniran ubicats a la mascarada a criteri de la pròpia entitat organitzadora.
• Es recorda a les entitats amb carrossa + generador, que la càrrega de combustible sigui capaç de suportar la durada de tot l’Arrivo.
• Qualsevol incidència no especificada en aquestes normes, serà resolta per la junta de la FAC i d’obligat compliment per part dels integrants de l’Arrivo.

Vilanova i la Geltrú, desembre de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada